:اختر اللغة

Dar Almaarifah

Zaman Kodlu Renk

Renklerin Anlamları
Lüzûmen 6 hareke uzatma Cevâzen 2 veya 4 veya 6 hareke uzatma 6 hareke dolgun uzatma İki hareke uzatma İhfâ ve Ğunne yerleri (iki hareke) İdğam ve telaffuz edilmeyenler Tefhîm (Vurgu) Kalkale

Kırmızı renkli harfler

Bir zaid med ile uzatma yapılır. Koyu kırmızı, hafrin altı hareke ile uzatılacağı anlamına gelir, örneğin Elif’in koyu kırmızı olduğu (الْحَآجّ) kelimesinde olduğu gibi. (Bilindiği gibi harekenin uzatma süresi yaklaşık yarım saniyedir). (أَوْلِيَآء) kelimesindeki Elif parlak kırmızı renkli olduğunda ise beş hareke miktarı uzatılır. Kırmızı-turuncu renkte ise tercihe bağlı olarak cevazen bir med uzatma yapılır. Örnek; (العالمين). Koyu sarı işaret ise yalnızca iki harekeli tabii meddi ifade eder. ()

Normal Mushafta
Tecvitli Mushafta

Geri renkli harfler

Yazıldığı halde telaffuz edilmeyen harfleri gösterir. Örnek: (اَلشَّمْس) kelimesindeki Lâm-ı şemsiyye. Telaffuz edilmemesi için gri renklendirilmiştir. (كَأَن لَّمْ) kelimesindeki Nûn harfi de böyledir ve idğâm-ı bilâ-ğunne ifade eder. Buna göre şöyle telaffuz edilir: (كَأَلَّمْ).

Normal Mushafta
Tecvitli Mushafta

Mavi renkli harfler

Mahreçlerin Gösterimi

Lacivert: Hafif Râ harfini ve İstilâ harflerini (خ - ص - ض - غ - ط - ق - ظ) gösterir. Örneğin;

(الْحَرامَ - خَالِدِينَ - الصَّالِحاتِ - الْمُسْتَقِيمَ)

Açık Mavi: Kalkaleyi gösterir. Bu ise lügatte tonlama yapmak demektir. Bu şekilde adlandırılmasının sebebi, harfi sükûn olduğunda güçlü bir ton duyulması için dili vurgulu olarak titretmektir. Örneğin; (لَقَدْ)

Normal Mushafta
Tecvitli Mushafta

Yeşil renkli harfler

Gunne yerleri anlamına gelir ve (أَن تَخْشَوْه) kelimesinde olduğu gibi ihfâ gunnesi olabilir. Çünkü Nûn sesinin mahreci genizden (burundan) çıkar ve eda süresi iki harekedir.

(فَإِنَّهُمْ) ve (ممَّا) kelimelerinde olduğu gibi şeddeli gunne de olabilir. Çünkü yeşil renkli şeddeli Nûn ve Mîm şeddeli gunne ile telaffuz edilir.

Gri Nûn üzerinde de olabilir, böylece Nûn Mîm’e çevrilip gunneli çıkarılır. Örneğin; (مِنْ بَعد) şöyle telaffuz edilir (مِمْبَعد).

Normal Mushafta
Tecvitli Mushafta
Buna göre yalnızca bu üç renk kullanılarak (Mushaf'ın sonunda açıklanan) 28 tecvid hükmünü uygulamak ve zihni Allah Teala'nın kelamının manası üzerine odaklamak mümkün olmuştur.
Hafs’ın Âsım’dan Kıraati üzerine zaman ve renk kodlu renklendirmenin doğrudan uygulanması
Image
Hafs’ın Âsım’dan Kıraati ile Tecvitli Mushaf’ta kodlanmış tecvid hükümleri
Image
Verş’in Nâfi’den Kıraati üzerine zaman ve renk kodlu renklendirmenin doğrudan uygulanması
Image
Verş’in Nâfi’den Kıraati ile Tecvitli Mushaf’ta kodlanmış tecvid hükümleri
Image