:اختر اللغة

Dar Almaarifah

Muhammed (s.a.v.) Kitabı - Sünnet-i Nebeviye için sistematik yeni yapım

Ümmetin ileri gelen âlimlerine çirkin saldırılar yaparak İslam’ın ikinci teşri kaynağı olan Sünnet’i yıkmak isteyenlere reddiye niteliğindeki bu kitap, hem Arapça kitap fuarlarında en çok satılan kitaptır, hem de sizi yüzlerce eski kitaptan yararlandıracak ve okumaya teşvik edecek modern bir kitaptır.

Takdim: Prof. Dr. Ahmed Ömer Haşim
Hazırlayan ve Düzenleyen: Dr. Müh. Subhi Taha

Niçin Bu Kitap?
Muhammed (s.a.v.), peygamberliğin hidayetini bize güzel bir örneklik kılmak, davranışlarımızı düzeltmek ve bizleri dünyada ve âhirette saadete ulaştırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş bir beşer değil midir? Allah Rasûlü (s.a.v.) bizim için bir uyarıcı ve müjdeleyici değil midir?
İşte bunun için ümmetimizin gençlerine yönelik böyle bir eser hazırlanması gerekmiştir ki bir yandan aşırılık ve taşkınlıklardan kaçınsınlar, bir yandan son peygamberin hakikatini öğrenerek peygamberlerinin büyüklüğü ile tanışsınlar, İslam’ın yayılması sırasında Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) nasıl sıkıntılar çektiğini ve üç kişiyle başlayan İslam davetinin yaklaşık iki milyarlık bir ümmete nasıl dönüştüğünü derinden hissetsinler.
Hayatın çeşitli alanları (ibadetler, ahlak, faziletli ameller, ferdin toplum ve insanlık ile ilişkisi) hakkında 1500’den fazla hadis-i şerif incelenmiş, ümmetimizin yeniden layık olduğu konumda yer almasına ve hezimetlerden kurtulmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Modern terimlerle birlikte 97 klasik başlık belirlenmiş, her hadisin yanına kısa bir başlık konularak kolayca bulunması ve anlaşılması sağlanmış, modern madde imleri kullanılmış, anlaşılması zor kelimeler parantez içinde açıklanmış, rivayet açısından hadislerin tahrici ile birlikte sadece sahabî olan ilk ravi belirtilmekle yetinilmiş ve hadisteki anahtar kelimeler ile hadis-i şerifleri destekleyen Kur’an ayetleri gösterilmiştir.
Kitap oldukça inovatif ve mükemmel bir yaklaşımla geliştirilmiş, okuyucuyu teşvik eden bir şablon kullanılmış, ayrıca Doğulu ve Batılı ilim adamlarının Allah Rasûlü ve İslam’ın geleceği hakkındaki sözleri ek olarak verilmiştir.
Kitabın Arapça ve İngilizce nüshaları aynı anda basılarak dünyanın İslam’ın hakikatini ve tertemiz kaynağını öğrenmesinin önemine vurgu yapılmıştır.
Alemlerin Rabbi’nin muradı olan ümmetimizin vahdeti, bir yanda kısmen de olsa çarpıtmalara ve ifsada maruz kalmış kültürel mirasımız ile hakikati araştırma konusunda isteksizlik arasında kalmış, dolayısıyla peygamberlerin sonuncusu olan efendimiz Mustafa’nın (s.a.v.) büyüklüğü hakkında cehalete esir düşmüş kayıp neslimizin çıkmazını ortadan kaldırmak için çabalamayı gerektirir.
Her evde ve kütüphanede bulunması gereken bir kitaptır

Arapça Muhammed (s.a.v.) Kitabı
Kitap İngilizce ve Urduca olarak mevcuttur.
(Sesli ve Görsel Nebevî Sünnet) programımız
Videoyu oynat
Videoyu oynat