:اختر اللغة

Dar Almaarifah

Kıraat-ı Aşere ile Tecvitli Mushaf

Kıraat-ı Aşere’nin Hazinelerini Keşfedin Allah Rasûlü’nden (s.a.v.) tevâtür yoluyla nakledilmiştir. Kur’an-ı Kerim'in sahih rivayetlerindeki ilahi hikmet hazinelerinin keşfedilmesi, manaların çeşitlenmesini ve şer’î teşrinin bütünleşmesini sağlamıştır.

Bu rivayetlerin renk kodlaması... Size zaman ve emek tasarrufu sağlayacak inovatif bir çözümle hedefinizi gerçekleştirir. Birden fazla kıraat şekli olan kelimeler aynı Kur’an sayfasında gösterilir ve Tecvitli Mushaf’ın genişletilmiş sayfa kenarında bu şekiller açıklanır.

Videoyu oynat