Dar Almaarifah

İsfahanî yoluyla Verş'in Nâfi'den Rivayeti