Dar Almaarifah

Hişâm ve İbn Zekvân Rivayetiyle İbn Âmir Kıraati