:اختر اللغة

Dar Almaarifah

Dar Al-Maarifah'nın kurucusu, Kur'an-ı Kerim'in Hizmetkârı Dr. Mühendis Subhi Taha

Dr. Müh. Subhi Taha (Allah rahmet eylesin)

Son otuz yılda Kur’an-ı Kerîm, Mushaf-ı Şerîf hizmetkârları arasında en öne çıkan şahsiyetlerden biri olmuştur. Nitekim 1986 yılında Şam’da kurduğu ve 12 Şubat 2022 günü rahmet-i Rahmân’a kavuştuğu zaman kadar yönettiği Dar Al-Maarifah Yayın, Dağıtım ve Sanatsal Üretim firmasının girişimiyle dünya çapında Tecvitli Mushaf’ın milyonlarca nüshası basılarak yayınlanmıştır.

Dr. Müh. Subhi Taha, 1941 yılında Şam kırsalındaki Duma şehrinde doğmuş, Şam’da büyümüş ve yetişmiştir. Cûdetu’l-Hâşimî ortaokulunda ilköğretimini tamamlamış, daha sonra Şam lisesinde eğitim görmüştür. 1965 yılında Halep’te Elektrik Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından Elektrik Bakanlığı’nda Projeler Müdürlüğü’nde göreve başlamış, elektrikli aydınlatma kitabı, elektrik güvenliği ve 1987’de yayınlanan projelerin fizibilitesi kitabı gibi çeşitli kitaplar yayınlamıştır. Ana dili olan Arapça’nın yanı sıra iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmekteydi.

Allah Teâlâ kendisini, Kur’an-ı Kerim tedvin aşamalarından (Kur’an’ın toplanması, harekelenmesi ve noktalanması) yeni bir boyutu tamamlamakla şereflendirmiştir. Bu ise 1994 yılında Tecvitli Mushaf’ta tecvit hükümlerine tâbi olan harflerin zaman ve renk kodlamasının yoluyla tedvin edilmesi düşüncesidir. Böylece Allah’ın Kitâbı’nı okuyanlar için doğrudan ve zorlanmadan tecvitli okumak kolaylaşmış, zihinlerin ayetleri anlamaya ve düşünmeye odaklanması sağlanmıştır.

Merhum Dr. Müh. Subhi Taha, modern teknolojinin eğitime entegre edilmesi konusunda öncü isimlerden biriydi. Daha önce yapılan çalışmalara katkıda bulunmak üzere Çin’de üretilen okuyan kalemden esinlenerek meşhur kârilerin sesleri ve farklı kıraatleri kullanarak kodlanmış Kur’an sayfalarının adeta bir öğretmen gibi okunmasını sağlayan bir çözüme ulaşmıştır. Okuyucunun sesini kaydetmesi, dinlemesi ve düzeltmesine imkan sağlanmış, ayrıca irab, tefsir, nüzul sebepleri ve dünyanın en önemli dillerindeki meallerin sesli dinlenmesi mümkün olmuştur… Daha sonra bu fonksiyonu, insanlar arasında hızla yayılan akıllı telefonlar üstlenmiş, Tecvitli Mushaf’ta barkod tarayıcı (QR) teknolojisi kullanılmıştır.

Merhum Dr. Müh. Subhi Taha, birçok uydu kanalında yayınlanan çeşitli Kur’an programlarının prodüksiyonunu da yapmıştır. 2017 yılında Tecvitli Mushaf’ın ortaya çıkışı ve yayılışındaki Rabbanî hikmeti anlattığı “Dr. Müh. Subhi Taha’nın Anıları” adlı kitabını yayınlamıştır. Son kitabı ise 2018 yılında yayınladığı ve daha sonra İngilizce, Urduca, ardından Fransızca, Almanca, Rusça ve Türkçeye tercüme edilen “Hz. Muhammed (s.a.v.): Yeni Bir Sistematik Nebevî Sünnet” adlı kitap olmuştur…

Ardından Tecvitli Mushaf, programları, videoları ve tanıtıcı yayınları sosyal medya platformlarına güçlü bir giriş yapmış, (Kur’an-ı Kerim / Tecvitli Mushaf) Facebook sayfası iki buçuk milyondan fazla beğeni almıştır. Sayfa üzerinde günlük yayınlanan interaktif Tecvitli Mushaf okumalarıyla bilgilendirici çalışmalar artırılmış, uydu kanallarının ekranlarındaki yayınların ardından yeni dijital medyada da inovatif düşüncelerinin açıklandığı bir platform olarak büyük bir başarı yakalamıştır…

Dr. Müh. Subhi Taha, hayata geçirdiği pek çok inovatif düşüncesi için aşağıdaki gibi patentler almıştır:

 • 1994 yılında Tecvitli Mushaf’ta zaman ve renk kodlaması.
 • 2003 yılında isteğe bağlı durak/vakf boşluğu. Böylece okuyucunun Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında doğru vakf (durak) ve ibtida (duraktan sonra yeniden başlama) yerlerini anlaması sağlanmaktadır.
 • 2000 yılında kardeşi Mühendis Adnan Taha ile birlikte geliştirdiği uzaktan okuma imkanı sağlayan Mushaf-ı Munîr cihazı.
 • 2002 yılında el-Munîr Dijital Mushaf cihazı.
 • 2004 yılında Tecvitli Dijital Cep Mushafı (DPQ) cihazı.

Arapça bilmeyenlerin Kur’an okumasına yardımcı olmak üzere transkripsiyon. Okuyucunun, Arapça’da olup diğer dillerde bulunmayan harfler için noktalamalar kullanılmasına dayalıyeni bir inovatif düşünce yoluyla kendi dilinin alfabesiyle Arapça metni inzal edildiği gibi okuması sağlanmıştır. Yabancı diller için inovatif transkripsiyon anahtarları düşüncesi için 2013 yılında patent alınmıştır.
Dr. Müh. Subhi Taha, Tecvitli Mushaf ve buna bağlı çalışmaları için Suriye, Mısır, Katar ve Umman Sultanlığı’nda çok sayıda fikri mülkiyet koruma sertifikası almıştır.
Pek çok yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar tarafından onurlandırılmış ve en önemlileri aşağıda belirtilen çeşitli madalya ve ödüllere layık görülmüştür:

 • 1995 yılında Şam’da düzenlenen İnovasyon ve Buluş Fuarı’nda altın madalya.
 • 2003 yılında Londra’da düzenlenen yenilik, liderlik, etkinlik ve kitlesel memnuniyet etkinliğinde uluslararası kalite tacı altın madalyası.
 • 2006 yılında Fransa’daki Uluslararası Arap Yazarlar Birliği’nden inovasyon doktorası belgesi.
 • 2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ras Al Khaimah Kur’an-ı Kerim Ödülü (Kur’an’ın Hizmetinde İnovasyon).
 • 2012 yılında Kur’an-ı Kerim’e yaptığı büyük hizmetlerden dolayı Cezayir Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından onurlandırıldı.
 • 2013 yılında Dr. Subhi Taha, Arap-Amerikan Kurulu tarafından “Uluslararası Mucit” unvanı ve S.U.N.L Kalite Mükemmellik Sertifikası ile ödüllendirildi.
 • 2014 yılında Lübnan’daki Yeni Hayat Üniversitesi Stratejik İslami Çalışmalar Geliştirme Fakültesi ile koordineli olarak Sürdürülebilir İnsani Gelişme Fakültesi’nden onur derecesiyle fahri doktora ünvanı.


Dr. Subhi Taha, ömrünün son otuz yılını Tecvitli Mushaf’ı tanıtmaya, yaymaya ve Kur’an-ı Kerîm çalışmaları yürüten bazı kesimlerin ileri sürdüğü şüpheleri gidermeye vakfetmiş, bu inovatif düşüncesine samimiyetle bağlılığı ve takdir edilen kararlılığı ile savunduğu bu projenin zaruretine ikna etmeyi başarmış ve Suriye’nin, Arap ve İslam dünyasının önde gelen alimleri düşüncenin doğruluğuna dair fetvalar vermiştir…

Birtakım kıskanç, dar görüşlü ve dar vizyonlu kesimlerin yol açtığı kafa karıştırma girişimlerine rağmen, Allah Teala bu başarılarının kabul görmesi, desteklenmesi ve dünya çapında yayılması hususunda onu muvaffak kılmıştır. Mısır’daki cenazesi Arap dünyasında, uluslararası medyada ve sosyal medyada geniş yer bulmuş, Şam, Kahire, Beyrut, Riyad ve İstanbul’daki taziye meclislerinde, başta ilim, fazilet, sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri olmak üzere gelenler kendisine duydukları derin sevgiyi ifade etmişler, ilham kaynağı olan çalışmalarını takdirle anmışlardır. Taziyeye Arap Yayıncılar Birliği ve Suriyeli Yayıncılar Birliği gibi kuruluşlardan temsilciler katılmışlar, onu övgüyle anan güzel konuşmalar yapmışlar, tüm beklentileri aşan muazzam yazılarla hitapta bulunmuşlardır…

Yüce Allah, bir Kur’an-ı Kerim hizmetkârı olan kulu Dr. Müh. Subhi Taha’ya rahmet eylesin, onu Cennetine, Firdevs-i Âlâ’ya yerleştirsin, Nebîlerin ve Rasullerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), tertemiz âline ve ashâbına komşu kılsın. Onların dualarının sonu, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Kur'an-ı Kerim'de zaman ve renk kodlaması düşüncesinin yayılması uğrunda geçen uzun mücadele yılları
Image
Kur'an-ı Kerim'de zaman ve renk kodlaması düşüncesinin yayılması uğrunda geçen uzun mücadele yılları
Image
Kur’an-ı Kerim hizmetkârının Twitter paylaşımlarında geçen en önemli hususlar
Kur’an-ı Kerim hizmetkârının Facebook paylaşımlarında geçen en önemli hususlar
Dr. Subhi Taha'nın Anıları